Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 19-08-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent dao động quanh ngưỡng kháng cự bị phá vỡ của mô hình cờ hiệu tăng, nhận được hỗ trợ tích cực liên tục bởi đường EMA50, trong khi stochastic bắt đầu cung cấp các tín hiệu chồng chéo tích cực trong khung thời gian 4 giờ, điều này giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực cho ngày hôm nay, điều này phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 44,40, trong khi mục tiêu tiếp theo của nó là 47,60.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 44,00 và kháng cự 47,00.

< p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng