USDCAD mất đà - Phân tích - 07-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD tiếp tục giảm dần và ổn định ở mức 1,3500, nhận thấy rằng stochastic mất dần đà tích cực, trong khi các hình thức EMA50 tiếp tục áp lực tiêu cực so với giá.

Do đó, chúng tôi tin rằng cơ hội hợp lệ để tiếp tục giảm trong các phiên sắp tới, mục tiêu là 1.3500, sau đó là các cấp 1.3362 như các trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng điều quan trọng là phải giữ dưới mức 1.3612 và 1.3640 để đạt được các mục tiêu được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm trong khoảng từ 1.3450 đến mức kháng cự 1.3600.

Xu hướng dự kiến cho hôm nay: Bearish