Cập nhật giữa trưa cho Silver 19-08-2020


Economy analysis


Giá bạc dao động xung quanh đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày, nhận thấy rằng stochastic tiếp tục thu thập động lượng tích cực, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính, mục tiêu vi phạm 28,85 để xác nhận mở rộng sóng tăng lên 29,80, nhắc nhở bạn rằng việc nắm giữ trên 26,90 là rất quan trọng để đạt được các mục tiêu đã chờ đợi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 26,90 và kháng cự 29,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng