Cập nhật giữa trưa cho Vàng 19-08-2020


Economy analysis


Giá vàng tiếp tục giao dịch tích cực sau đợt giảm tạm thời mà nó đã chứng kiến ​​vào sáng nay, điều này hỗ trợ cho việc tiếp tục các kỳ vọng về xu hướng tăng giá chính của chúng tôi, mục tiêu vi Sự tiếp tục của sóng tăng phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 1967.90.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1970.00 và kháng cự 2030.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng