Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 19-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy giao dịch đi ngang kể từ buổi sáng và giữ mức ổn định trên 1.1908, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động trong thời gian còn lại của ngày, được hỗ trợ bởi EMA50, nhắc bạn rằng mục tiêu tiếp theo của chúng tôi nằm ở 1.2060, trong khi việc phá vỡ 1.1908 sẽ biến đường theo dõi trong ngày giảm xuống chủ yếu là 1.1810.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1850 và kháng cự 1.2030.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng