Cisco tăng cùng với đường xu hướng tăng - Phân tích - 18-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Starbucks đã tăng 0,74% trong phiên trước khi giao dịch bên cạnh đường xu hướng ngắn hạn đi lên, với áp lực tích cực từ đường SMA 50 ngày, được phản hồi bởi các tín hiệu tiêu cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến ngưỡng kháng cự chính là 82,30, miễn là mức hỗ trợ 75,58 được giữ nguyên.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng