Intel đóng cửa cao hơn một cách thận trọng - Phân tích - 18-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Intel đã nhích 0,08% trong phiên trước trong khi bị tổn thương bởi một mô hình tiêu cực hình thành trong ngắn hạn, mô hình Rising Wedge, với áp lực tiêu cực từ đường SMA 50 ngày, cùng với các tín hiệu tiêu cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ giảm và nhắm mục tiêu hỗ trợ đầu tiên tại 46,95, với điều kiện giữ nguyên mức kháng cự 51,98.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm