Phân tích cuối ngày cho Vàng 18-08-2020


Economy analysis


Giá vàng đối mặt với áp lực tiêu cực tạm thời và tiếp cận mức 1967,90, nhưng nó đã bật lên nhanh chóng để bắt đầu các nỗ lực mới để phá vỡ năm 2008.80, điều này giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, phụ thuộc vào sự ổn định giá trên mức đầu tiên, trong khi mục tiêu chính tiếp theo của nó là 2074,87.