Phân tích cuối ngày cho EURUSD 18-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã thành công để phá vỡ mức 1.1908 và cố gắng giữ trên mức đó, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong ngắn hạn, mở đường để hướng tới mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là đạt 1.2035, lưu ý rằng giữ trên 1.1908 đại diện cho điều kiện ban đầu để tiếp tục tăng dự kiến.