USDJPY nối lại sự suy giảm - Phân tích - 07-07-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã giảm mạnh vào ngày hôm qua sau khi kiểm tra mức 107,68, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm giá dự kiến ​​trên cơ sở trong ngày, chờ đợi để truy cập mức 106,44 đại diện cho mục tiêu tiêu cực tiếp theo của chúng tôi.

Di chuyển xuống dưới EMA50 hỗ trợ cho sự suy giảm dự kiến, xem xét việc vi phạm 107,68 sẽ ngăn chặn kịch bản tiêu cực và đẩy giá phục hồi và hướng tới 109,22 khu vực trên cơ sở ngắn hạn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 106,60 và kháng cự 108,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish