Giá cà phê giữ xu hướng tích cực - Phân tích - 19-8-2020


Economy analysis


Giá hợp đồng cà phê giữ ổn định trong phạm vi tăng bằng cách bật tích cực lên trên đường hỗ trợ 111,40, lưu ý rằng việc ghi nhận một số mục tiêu bằng cách tiến tới mức 119,35, trong khi giá phải đối mặt với mức điều chỉnh Fibonacci 23,6% có thể chặn đà tăng trong ngày cơ sở cho đến khi thu thập được động lực tích cực mới.

Lưu ý rằng việc duy trì thành công trên ngưỡng cản hiện tại sẽ cho phép giá tiếp tục tăng với kỳ vọng tiến tới 123,30, sau đó đạt được mục tiêu chính tiếp theo tại 130,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 114,80 đến 123,30

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng