USDCHF xác nhận sự phá vỡ - Phân tích - 19-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã ổn định dưới 0,9056, để giữ áp lực tiêu cực có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, chờ đến mức 0,8965 thể hiện mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi, lưu ý rằng đường EMA50 hỗ trợ làn sóng giảm giá được đề xuất.

Di chuyển bên trong kênh giảm giá xuất hiện trên biểu đồ hỗ trợ cơ hội giảm nhiều hơn trên cơ sở ngắn hạn và trung hạn, lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng giảm yêu cầu giữ dưới 0,9056 và quan trọng nhất dưới 0,9125 .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,8970 và kháng cự 0,9080.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm