AUDUSD cố gắng vi phạm - Phân tích - 19-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD dao động quanh mức 0,7243 và cố gắng phá vỡ nó, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động trong các phiên sắp tới, được hỗ trợ bởi đường EMA50 tiếp tục mang giá từ bên dưới, chờ hướng tới 0,7400 như một trạm chính tiếp theo.

Mặt khác, chúng tôi cần lưu ý rằng việc phá vỡ 0,7185 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và đặt giá dưới áp lực tiêu cực, mục tiêu là thử nghiệm 0,7060 ban đầu trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ hỗ trợ 0,7200 đến 0,7300

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng