Giá dầu thô chờ phá vỡ - Phân tích - 19-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô bị giới hạn trong cờ hiệu tăng xuất hiện trên biểu đồ và giá cần phải phá vỡ 43,05 để xác nhận sự tiếp tục của xu hướng tăng chính và mở đường để hướng tới trạm tích cực tiếp theo của chúng tôi là 45,00.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới được hỗ trợ bởi đường EMA50, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 41,05 để tiếp tục đà tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,05 và kháng cự 44,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Tăng giá