Giá bạc cần động cơ tích cực mạnh mẽ - Phân tích - 19-08-2020


Economy analysis


Giá bạc đã kiểm tra mức hỗ trợ bị phá vỡ trước đó của kênh tăng giá chính xuất hiện trên biểu đồ, biến thành mức kháng cự quan trọng hiện tăng lên 28,85, để phục hồi theo hướng giảm và kiểm tra đường hỗ trợ trong ngày của kênh tăng giá, chờ tiếp tục xu hướng tăng giá và cố gắng vượt qua ngưỡng kháng cự đã đề cập để xác nhận sự tiếp tục của xu hướng tăng chính và đạt được mức tăng bổ sung bắt đầu ở mức 29,80.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng cho giai đoạn sắp tới được điều kiện bởi sự ổn định giá trên 26,90, vì việc phá vỡ mức này sẽ ép giá giảm một lần nữa và kiểm tra 25,06 khu vực ban đầu trước khi có bất kỳ nỗ lực tích cực mới nào.

phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 26,90 và kháng cự 29,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng