GBPUSD kiểm tra mức kháng cự - Phân tích - 07-07-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD tiếp tục dao động ở mức 1,2515 và vẫn ở dưới mức đó, để giữ giá bị kẹt giữa các mức chính được biểu thị bởi mức kháng cự được đề cập và hỗ trợ 1,2435, do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục với tính trung lập cho đến khi chúng tôi nhận được tín hiệu rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo.

Chúng tôi nhắc nhở bạn rằng việc vi phạm mức kháng cự được đề cập sẽ hoàn thành hình thành mô hình tăng giá có các mục tiêu tích cực đạt tới 1.2777, trong khi phá vỡ hỗ trợ sẽ nhấn vào giá giảm về 1.2304 như một trạm âm đầu tiên.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1.2400 hỗ trợ đến 1.2600 kháng.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập