USDCAD thu thập thông tin xuống dưới - Phân tích - 19-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD cho thấy xu hướng giảm giá nhiều hơn để vượt qua ngưỡng 1.3200 và tiếp cận mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi tại 1.3112, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm, kỳ vọng sẽ giảm nhiều hơn để chạm vào đường hỗ trợ quan trọng hiện tại là 1.3030.

< p>

EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng giảm giá được đề xuất, lưu ý rằng việc giữ dưới 1,3265 thể hiện điều kiện ban đầu quan trọng để tiếp tục đà giảm dự kiến.

Giao dịch dự kiến phạm vi cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3080 và kháng cự 1.3220.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm