USDJPY chạm mục tiêu - Phân tích - 19-08-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã thành công khi chạm mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 105,20, cho thấy một số xu hướng tăng nhẹ bị ảnh hưởng bởi sự tích cực của ngẫu nhiên, trong khi EMA50 tạo thành áp lực tiêu cực đối với giá.

Nói chung, chúng tôi đề xuất việc tiếp tục thống trị xu hướng giảm tổng thể trong giao dịch sắp tới và giá cần phải phá vỡ 105,20 để xác nhận mở rộng sóng giảm về phía 103,65, có tính đến việc không đạt được mức phá vỡ cần thiết sẽ dẫn đến việc giá đạt được mức tăng trong ngày và kiểm tra 106,44 trước khi có bất kỳ nỗ lực giảm mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 104,80 và kháng cự 106,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm