GBPUSD đạt được mức tăng mạnh - Phân tích - 19-08-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã giao dịch với sự tích cực mạnh vào ngày hôm qua, vượt qua mức 1.3185 và ổn định trên mức đó, xác nhận sự tiếp tục của xu hướng tăng trong ngắn hạn, được hỗ trợ bởi đường EMA50 tiếp tục điều chỉnh giá từ bên dưới, chờ đợi tăng thêm tiến về phía 1.3400, đại diện cho trạm chính tiếp theo của chúng tôi.

Do đó, xu hướng tăng sẽ vẫn hợp lệ và hoạt động trong các phiên sắp tới, được tổ chức bên trong kênh tăng xuất hiện trên biểu đồ , lưu ý rằng sự tiếp tục của các điều kiện sóng tăng đang giữ trên 1.3185 và quan trọng nhất trên 1.3120.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3160 ​​và kháng cự 1.3330.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng