EURUSD vượt qua mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 19-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã xác nhận vi phạm mức 1.1908 sau khi đóng nến hàng ngày trên nó, điều này khiến giá đạt được nhiều mức tăng hơn trong ngày và ngắn hạn, được tổ chức bên trong các kênh tăng xuất hiện trên biểu đồ, chờ hướng tới 1.2060 như một trạm chính tiếp theo.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng tăng giá dự kiến, lưu ý rằng việc giữ trên mức 1.1908 là rất quan trọng để tiếp tục xu hướng tăng giá, vì việc phá vỡ nó sẽ tác động lên giá để kiểm tra mức 1.1810 ban đầu trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1850 và kháng cự 1.2030.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng