Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 18-08-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent giao dịch tích cực để di chuyển khỏi ngưỡng kháng cự bị phá vỡ của mô hình cờ hiệu tăng, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng chính, được hỗ trợ tích cực liên tục bởi đường EMA50, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi nằm ở 47,60, lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng tăng phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 44,40.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 44,00 và kháng cự 47,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng