Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 18-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô kiểm tra lại mức 43,05 và chúng tôi vẫn cần động lực tích cực hỗ trợ để đẩy giá đạt được nhiều mức tăng hơn trong giai đoạn sắp tới, vì mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi là 45,00.

Cho đến nay, xu hướng tăng vẫn còn hiệu lực cho đến ngày hôm nay miễn là mức 41,05 vẫn còn nguyên vẹn, lưu ý rằng đường EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng tăng được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,05 và kháng cự 44,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng