Cập nhật giữa trưa cho Silver 18-08-2020


Economy analysis


Giá bạc cho thấy giao dịch tích cực mới tiếp cận mức 28,40, chờ đợi sự gia tăng nhiều hơn để phá vỡ mức này và mở đường để tiếp tục làn sóng tăng trong ngắn hạn và trung hạn, vì mục tiêu tiếp theo của chúng tôi nằm ở mức 29,80.

Nhìn chung, xu hướng tăng giá sẽ vẫn chiếm ưu thế trong ngày hôm nay với điều kiện là giá ổn định trên mức 26,90.

Giao dịch dự kiến phạm vi cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 26,90 và kháng cự 29,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng