Cập nhật giữa trưa cho Vàng 18-08-2020


Economy analysis


Giá vàng tiếp tục giao dịch tích cực để không chạm vào mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi vào năm 2008.80 và cố gắng phá vỡ nó, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng chính, mà mục tiêu của nó mở rộng để đạt 2074,87 sau khi vượt qua mức trước đó, lưu ý rằng đường EMA50 hỗ trợ mức tăng được đề xuất, sẽ vẫn có hiệu lực với điều kiện giá ổn định trên 1967.90.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1965.00 và kháng cự 2020.00.

< p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng