Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 18-08-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD hiện tăng lên mạnh mẽ để đạt đến ngưỡng mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi là 1.3185, kỳ vọng mức tăng nhiều hơn sẽ phá vỡ mức này và mở rộng làn sóng tăng lên đạt 1.3400 trong ngắn hạn.

Nhìn chung, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá cho ngày hôm nay được hỗ trợ bởi đường EMA50 trừ khi phá vỡ mức 1.3070 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3060 và kháng cự 1.3220.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng