EURUSD vượt qua ngưỡng kháng cự - Phân tích - 07-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã xác nhận vi phạm mức 1.1270 sau khi đóng nến hàng ngày phía trên nó, để kích hoạt kịch bản xu hướng tăng trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn, mở đường hướng tới 1.1420 đại diện cho mục tiêu tích cực tiếp theo.

Do đó, xu hướng tăng sẽ được đề xuất cho các phiên sắp tới được hỗ trợ bởi EMA50, lưu ý rằng việc phá vỡ 1.1270 sẽ dừng mức tăng được đề xuất và nhấn vào giá để kiểm tra 1.1175 khu vực ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1.1240 và mức kháng cự 1.1420.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish