EURGBP tiếp tục nỗ lực tăng giá - Phân tích - 18-8-2020


Economy analysis


Cặp EURGBP củng cố sự ổn định tích cực bằng cách cung cấp mức đóng cửa tích cực mới trên mức hỗ trợ ban đầu tại 0,8932 để nhận thấy hình thành các sóng tích cực mới và lắng xuống gần 0,9050, ngoài ra, lưu ý rằng nỗ lực ngẫu nhiên tăng lên trên mức 50 sẽ cung cấp cho giá tích cực mới xung lượng để quản lý tiếp tục tăng cho đến khi đạt đến các trạm chính ở mức 0,9180, tiếp theo là 0,9325.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,8980 đến 0,9180

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng