Bạch kim lặp lại mức đóng cửa tích cực - Phân tích - 18-8-2020


Economy analysis


Giá bạch kim lặp lại mức đóng cửa tích cực trên mức hỗ trợ ban đầu 915,00, để xác nhận việc đầu hàng trước sự thống trị của xu hướng tăng giá và nhận thấy sự ổn định của nó gần 960,00, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải thu thập thêm động lực tích cực để tiếp tục tăng và vượt qua 980,00 để tiếp cận các trạm tích cực mới có thể bắt đầu ở mức 1040,00 và 1105,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 930,00 đến 1010,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng