USDCHF đạt mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 18-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã thành công khi chạm vào mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 0,9056 và nhấn tiêu cực vào nó để cố gắng xác nhận việc phá vỡ nó, hỗ trợ kỳ vọng mở rộng sóng giảm trong ngày và ngắn hạn, khi mục tiêu tiếp theo của chúng tôi được xác định ở mức 0,8965.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ mức giảm dự kiến, lưu ý rằng việc không đạt được mức phá vỡ cần thiết có thể đẩy giá đạt được mức tăng trong ngày mà mục tiêu thử nghiệm khu vực 0,9153 ban đầu trước bất kỳ nỗ lực mới giảm xuống.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,8980 và kháng cự 0,9100.

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Giảm