Giá dầu Brent diễn biến tích cực - Phân tích - 18-08-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đã đạt được sự phá vỡ ban đầu đối với ngưỡng kháng cự của cờ hiệu tăng giá và cố gắng xác nhận sự ổn định trên đó, điều này hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi một cách hiệu quả trong giai đoạn sắp tới, mở đường để hướng tới mục tiêu được chờ đợi tiếp theo của chúng tôi tại 47,60.

Do đó, xu hướng tăng sẽ vẫn chiếm ưu thế trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn, nhắc nhở bạn rằng việc giữ vững trên 44,40 là rất quan trọng để đạt được các mục tiêu đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 44,00 và kháng cự 47,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng