Giá dầu thô lần đầu đạt mục tiêu - Phân tích - 18-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy một số xu hướng giảm nhẹ sau khi đạt đến ngưỡng của mục tiêu chờ đợi đầu tiên ở 43,05, vì giá bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên, chờ đợi để có đủ động lượng tích cực để đẩy giá vượt qua mức này và mở đường để hướng tới trạm tích cực tiếp theo đạt 45,00.

Nhìn chung, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong giai đoạn sắp tới trừ khi phá vỡ 41,05 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,05 và kháng cự 44,50.

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Tăng giá