Giá bạc đang phục hồi - Phân tích - 18-08-2020


Economy analysis


Giá bạc đã cố gắng phá vỡ mức 26,90 để giao dịch với sự tích cực rõ ràng và các phương pháp tiếp cận để quay trở lại kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, được tổ chức bên trong kênh tăng giá trong ngày nhằm củng cố cơ hội đạt được nhiều mức tăng hơn trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng Việc vi phạm 28,40 là bắt buộc để xác nhận sự tiếp tục của xu hướng tăng tổng thể và mở đường đến mức 29,80 như một mục tiêu tiếp theo.

Do đó, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn hợp lệ và hoạt động trong các phiên sắp tới, được hỗ trợ bởi việc di chuyển trên đường EMA50, lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu giữ trên 26,90.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 26,90 hỗ trợ và kháng cự 29,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng