Giá vàng xuyên thủng ngưỡng kháng cự - Phân tích - 18-08-2020


Economy analysis


Giá vàng đã thành công khi xác nhận việc phá vỡ mức 1967.90 sau khi đóng nến hàng ngày phía trên nó, hỗ trợ cơ hội tiếp tục xu hướng tăng chính di chuyển được tổ chức bên trong kênh tăng xuất hiện trên biểu đồ và con đường đang mở để đạt được mục tiêu được chờ đợi tiếp theo vào năm 2008.80, lưu ý rằng việc vi phạm mức này sẽ khiến giá hướng tới mức cao nhất được ghi nhận gần đây tại 2074,87 như một trạm tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ chờ đợi tăng nhiều hơn trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng việc giữ trên mức 1967,90 là rất quan trọng để đạt được các mục tiêu đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1965.00 và kháng cự 2020.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng