USDCAD tiếp tục sự sụt giảm - Phân tích - 18-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD tiếp tục giao dịch tiêu cực của nó để bắt đầu nhấn vào mức 1.3200, điều này giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực do EMA50 hình thành, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu tiếp theo của chúng tôi nằm ở 1.3112.

Mặt khác, chúng ta nên lưu ý rằng việc vi phạm 1.3275 sẽ đẩy giá đạt được mức tăng trong ngày và kiểm tra các vùng kháng cự chính 1.3362 trước khi có bất kỳ nỗ lực giảm mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3120 và kháng cự 1.3275.

xu hướng cho ngày hôm nay: Giảm