EURUSD tiếp cận mục tiêu - Phân tích - 18-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD mở giao dịch hôm nay với sự tích cực rõ ràng là tiếp cận mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 1.1908, nhận được sự hỗ trợ tích cực liên tục bởi đường EMA50, chờ vượt qua mức này để xác nhận mở rộng sóng tăng về phía 1.2035 đại diện cho mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới, có cân nhắc rằng việc phá vỡ 1.1845 có thể thúc đẩy giá giảm và truy cập lại các khu vực 1.1737 trước khi có bất kỳ mức tích cực mới nào cố gắng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1800 và kháng cự 1.1990.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng giá