Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 17-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô giao dịch tích cực khi bắt đầu kiểm tra mức 43,05, chờ đợi sự gia tăng nhiều hơn để phá vỡ mức này và mở đường để kéo dài làn sóng tăng giá trong thời gian tới, để giữ tổng quan tích cực của chúng tôi là đặt mục tiêu 45,00 là trạm tiếp theo, trong khi sự tiếp tục của nó yêu cầu giữ trên 41,05.