Cisco chịu áp lực tiêu cực - Phân tích - 17-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Cisco Systems đã giảm 0,51% trong phiên cuối cùng sau khi thoát ra khỏi kênh giá tăng dần hướng dẫn giao dịch ngắn hạn gần đây, với áp lực tiêu cực từ SMA 50 ngày, cùng với các tín hiệu tiêu cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ thua lỗ nhiều hơn, nhắm vào mức hỗ trợ 40,46, miễn là nó ổn định dưới 43,64.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm