Hewlett-Packard tăng sức mạnh - Phân tích - 06-07-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Hewlett-Packard đã tăng 2,05% trong phiên cuối cùng trong bối cảnh sự thống trị của xu hướng ngắn hạn đi lên, với áp lực từ SMA 50 ngày, cùng với tín hiệu tích cực từ RSI ngay cả khi chúng đạt đến mức quá mua.

Do đó, chúng tôi hy vọng sẽ có thêm lợi nhuận cho cổ phiếu, nhắm mục tiêu mức kháng cự then chốt là 18,32.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish