Google thu thập động lực tích cực - Phân tích - 17-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Google đã giảm 0,71% trong phiên trước trong khi thu thập động lực để duy trì xu hướng tăng chính, khi nó giao dịch bên cạnh đường xu hướng tăng chính, với các tín hiệu tích cực từ RSI, cùng với áp lực tích cực từ SMA 50 ngày.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng và nhắm tới ngưỡng kháng cự kỷ lục 1.581, với điều kiện ngưỡng kháng cự 1.530 đã bị phá vỡ.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm