Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 17-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy các giao dịch chặt chẽ kể từ buổi sáng, giải quyết xung quanh 0,7175 và miễn là giá trên 0,7110, tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực cho ngày hôm nay, được hỗ trợ tích cực bởi EMA50, nhắc bạn rằng các mục tiêu dự kiến ​​của chúng tôi bắt đầu ở mức 0,7243 và mở rộng lên 0,7400 sau khi vượt qua mức trước đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7140 và 0,7250

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng