Cập nhật giữa trưa cho Silver 17-08-2020


Economy analysis


Giá bạc cố gắng phá vỡ mức 26,90, nhận được tín hiệu tích cực thông qua stochastic rằng chúng tôi đang chờ đẩy giá để xác nhận mức vi phạm và phục hồi hướng tới mục tiêu tích cực tiếp theo mở rộng đến 27,95.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá cho ngày hôm nay với điều kiện giá ổn định trên 26,10 và quan trọng nhất là trên 25,06.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm giữa hỗ trợ 25,00 và kháng cự 28,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng