Cập nhật giữa trưa cho Vàng 17-08-2020


Economy analysis


Giá vàng cho thấy các giao dịch tích cực bây giờ di chuyển khỏi mức 1934,68, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi cho ngày hôm nay, nhắc bạn rằng mục tiêu của chúng tôi bắt đầu bằng cách vi phạm 1967,90 để phục hồi vào năm 2008.80 đại diện cho trạm tích cực tiếp theo của chúng tôi, lưu ý rằng stochastic sự tích cực hỗ trợ mức tăng được đề xuất, sẽ vẫn có hiệu lực với điều kiện giá ổn định trên 1934,68.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1910.00 và kháng cự 1990.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng