Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 17-08-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD quay trở lại giảm và tiếp cận đường xu hướng tăng trong ngày, trong khi đường EMA50 tiếp tục cung cấp hỗ trợ tích cực cho giá, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng hoạt động cho ngày hôm nay, mục tiêu chủ yếu là 1.3185, lưu ý rằng việc phá vỡ 1.3060 sẽ đặt giá dưới áp lực tiêu cực bổ sung để hướng tới mức 1.2965 trước khi có bất kỳ nỗ lực tích cực mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3040 và kháng cự 1.3200.

< p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng