Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 17-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD giảm hiện đang bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên, để hướng tới kiểm tra tiềm năng đến mức hỗ trợ quan trọng đầu tiên 1.1800 và giá cần phải củng cố trên mức này để duy trì kịch bản tích cực cho ngày hôm nay, vì việc phá vỡ nó sẽ gây ra thêm từ chối mức mục tiêu 1,1737 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Cho đến nay, kịch bản tích cực tổng thể vẫn có giá trị miễn là 1,1800 và mức 1,1737 quan trọng nhất vẫn còn nguyên, nhắc nhở bạn rằng các mục tiêu chính của chúng tôi bắt đầu ở mức 1.1908 và mở rộng đến 1.2035.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1780 và kháng cự 1.1950.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng