Cập nhật: Giá vàng tiếp tục tăng


Economy analysis


Giá vàng cung cấp giao dịch tích cực rõ ràng để tránh xa đường hỗ trợ của kênh tăng xuất hiện trên biểu đồ, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong giai đoạn sắp tới và cách mở ra để đạt được các mục tiêu tích cực của chúng tôi bắt đầu từ 1800.00 và kéo dài đến 1850,00, nhắc nhở bạn rằng việc tiếp tục tăng dự kiến ​​đòi hỏi phải giữ trên 1755,00.