EURJPY cung cấp tín hiệu tích cực mới - Phân tích - 17-8-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã thành công khi giữ được sự ổn định tích cực trên mức điều chỉnh Fibonacci 61,8%, tạo thành hỗ trợ bổ sung ở mức 125,90, cho phép chúng tôi đề xuất nhiều nỗ lực tăng giá hơn trong thời gian ngắn hạn và trung hạn.

Ngoài ra, khả năng tiếp cận ngẫu nhiên đến các khu vực quá mua sẽ cung cấp cho giá thêm động lực để dễ dàng thực hiện sứ mệnh sớm đạt mức 127,40, để trở thành mục tiêu chính của các giao dịch hiện tại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 125,90 đến 127,40

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng