GBPJPY cố gắng xác nhận vi phạm - Phân tích - 17-8-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã lặp lại dao động gần ngưỡng cản 139,65 gần đây, cố gắng xác nhận sự vi phạm và củng cố sự tích cực đã chờ đợi trước đó, trong khi sự ổn định trong kênh tăng giá tạo thành yếu tố chính để xác nhận tổng quan về xu hướng tăng và giá cần động lượng tích cực mạnh để đẩy nó lên mức 140,80, tiếp theo là mở rộng giao dịch lên mức 142,35 trong giai đoạn sắp tới.

Dao động ngẫu nhiên gần mức 80 có thể buộc giá hình thành một số dao động đi ngang, lưu ý rằng nó là quan trọng là phải giải quyết trên mức hỗ trợ ban đầu 138,15 và chờ thu thập động lượng cần thiết để bắt đầu ghi lại các mục tiêu được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 139,00 đến 140,80

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng