USDCHF thu thập thông tin xuống dưới - Phân tích - 17-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF tiếp tục đà giảm nhẹ để dần dần áp dụng mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 0,9056, chờ đợi xu hướng giảm giá hơn phá vỡ mức này và xác nhận mở rộng sóng giảm về phía 0,8965, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực được hình thành bởi đường EMA50.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong ngày và ngắn hạn trừ khi vi phạm 0,9187, tiếp theo là 0,9213 và giữ trên chúng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9020 và kháng cự 0,9150.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm