Giá dầu Brent kiểm tra mức kháng cự của mô hình tích cực - Phân tích - 17-08-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent kiểm tra đường kháng cự của mô hình cờ hiệu tăng giá ngay bây giờ, chờ vượt qua ngưỡng kháng cự này để kích hoạt hiệu ứng tích cực của mô hình đã đề cập, sau đó tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trong ngày và ngắn hạn, mục tiêu mức 47,60 như một trạm chính tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ nguyên tổng quan về xu hướng tăng giá của mình khi được hỗ trợ liên tục bởi EMA50, nhắc bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 44,40 để tiếp tục tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 44,00 và kháng cự 47,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng giá