Giá bạc đối mặt với ngưỡng kháng cự vững chắc - Phân tích - 17-08-2020


Economy analysis


Giá bạc không thể vượt qua đường kháng cự được hình thành tại hỗ trợ bị phá vỡ của kênh tăng giá, để phục hồi theo chiều giảm và kiểm tra cơ sở hỗ trợ quan trọng 26.10, đi kèm với việc chứng kiến ​​các tín hiệu tích cực thông qua stochastic, chờ đợi để thúc đẩy giá tăng trở lại.

Do đó, chúng tôi tin rằng có nhiều cơ hội tích cực để tiếp tục xu hướng tăng trong các phiên sắp tới và các mục tiêu bắt đầu bằng cách vi phạm 26,90 để tiến tới kiểm tra 27,95, lưu ý rằng việc vượt qua mức cuối cùng sẽ xác nhận giá quay trở lại kênh tăng giá chính và mở ra con đường để đạt được nhiều mức tăng hơn trên cơ sở dài hạn, trong khi mức tăng dự kiến ​​sẽ vẫn có giá trị trừ khi phá vỡ mức 26,10 theo sau là mức 25,06 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 25,00 và kháng cự 28,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng